Finance

De afdeling Finance zorgt voor een tijdige, juiste en volledige verwerking van de financiële gegevens binnen Kruitbosch en het aanleveren van rapportages. Hun doel is om de administratieve organisatie continu te verbeteren en te onderhouden en het in lijn te houden met de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Ze minimaliseren debiteurenrisico’s door een kredietlimiet op te leggen, orderinvoer te blokkeren of een orderafroep te doen.

finance-min